Terminal POS (j. ang. Point of Sale – punkt handlowy) – urządzenie instalowane w punktach handlowo-usługowych służące do odczytywania danych z karty płatniczej oraz do kontaktowania się z centrum autoryzacyjnym, umożliwiające dokonanie płatności za nabywany towar lub usługę w formie bezgotówkowej (przy użyciu karty płatniczej).