W ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej przez KNF w zakresie budowania świadomości nieprofesjonalnych użytkowników rynku finansowego zapraszamy do zapoznania się z platformą edukacyjną FinTech KNF, na której dostępny jest zbiór kursów. Przybliżone zostaną w nich zagadnienia dotyczące m.in. otwartej bankowości i innowacji w obszarze płatności, crowdfundingu inwestycyjnego czy kwestii związanych z fake news.

 

612 450